Hallituksen kokous 1/2013

Hallituksen kokous
Pöytäkirja n:o 1/2013
 • Aika 14.1.2013 kello 16.oo-17.3o
 • Paikka Vanerila, Säynätsalo
 • Läsnä
  • Erkki Ikonen pj
  • Juha Parkkonen vpj
  • Eeva Hänninen
  • Ilpo Suominen
  • Anneli Autio
  • Kauno Lehtomäki siht
Asiat
1 Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus

Todettiin; hyväksyttiin edelliskokouksen pöytäkirja.

2 Tili- toimintakertomus v.2012

Todettiin, että seuran kirjanpito on laadittu tilinpäätösasteelle viime vuodelta ja luonnokset tili- toimintakertomuksista on esitelty hallituksen jäsenille kokouskutsun yhteydessä. Asiakirjat esitellään toiminnan tarkastajille sekä ehdotuksena 16.3. pidettävälle vuosikokoukselle, että tilivuoden ylijäämä 45,62 € lisätään omaan pääomaan taseen vastattavissa.

3  Toimintasuunnitelma 2013

Vuosikokoukselle esiteltävä suunnitelma muotoillaan aikaisemman ryhmittelyn pohjalta yksilöitynä: luonnos läpikäytiin kokouksessa.

4  Tilannekatsausta
 • kaupungin toiminta-avustusta haetaan Vanerilan ylläpitoon.
 • Keski-Suomen päivän tapahtumaan 18.4 osallistutaan; ohjelmointia Vanerilassa kello 12 alkaen.

Kokouksen puolesta:
Erkki Ikonen     Kauno Lehtomäki