Hallituksen kokous 3/2013

Hallituksen kokous
Pöytäkirja n:o 3/2013
 • Aika 7.3.2013 kello 16.oo-17.3o
 • Paikka Vanerila, Säynätsalo
 • Läsnä
  • Erkki Ikonen pj
  • Eeva Hänninen
  • Ritva Saarinen
  • Ilpo Suominen
  • Kauno Lehtomäki siht
Asiat
1 Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus

Todettiin; hyväksyttiin edelliskokouksen pöytäkirja.

2 Kotiseutuarkistoti

Kotiseutuliitolle on annettu pyydetty selvitys kotiseutuarkistosta, jota seura on kartuttanut toiminta-aikanaan ja yhteystiedot ovat seuran kotisivustolla.

3  Vuosijulkaisu 2013

Selvitystyö on edennyt ja on monia henkilöitä, jotka ovat lupautuneet tähän mennessä kirjoittajiksi esitellystä teemasta. Asiaa esitellään vuosikokoukselle.

4  Vuosikokousasiat

Todettiin esityslista kokoukselle, jossa 16.3. käsitellään sääntömääräiset asiat.

5  Tilannekatsausta
 • Hanna- muistomerkin paljastustilaisuus on tällä tietoa 8.6.
 • Jyväsriihelle annetaan sen pyytämä selvitys aikoinaan saadun hankinta-avustuksen käyttövaikutuksesta.

Kokouksen puolesta:
Erkki Ikonen     Kauno Lehtomäki