Hallituksen kokous 4/2013

Hallituksen kokous
Pöytäkirja n:o 4/2013
 • Aika 27.3.2013 kello 16.oo-17.3o
 • Paikka Vanerila, Säynätsalo
 • Läsnä
  • Erkki Ikonen pj
  • Anneli Autio
  • Eeva Hänninen
  • Ritva Saarinen
  • Ilpo Suominen
  • Kauno Lehtomäki siht
Asiat
1 Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus
  Todettiin; hyväksyttiin edelliskokouksen pöytäkirja.
2 Hallituksen järjestäytyminen
   Valittiin varapuheenjohtajaksi Juha Parkkonen.
3  Vuosijulkaisu 2013
   Selvitystyö etenee.
4  Kylätoiminnan kehittäminen
    Eri yhteisöjen perustama ”Kekseliäät kylät” hanke on käynnistynyt ja sen vetäjä Outi Raatikainen selosti yksityiskohtaisesti asiaa kokoukselle. Asiaan liittyen on    Jyväskylän    alueelta oleville kyläyhteisöille ja mm. Säynätsalo- seuralle kutsu yhteiseen neuvotteluun 17.4. Jyväskylässä ja varaus opintomatkaan Viron Tarton
seudulle 21- 25.5. Huomioidaan nämä tapahtumat.
5  Tilannekatsausta
         * Hanna- muistomerkin paljastustilaisuus on tällä tietoa 2.6.ja kutsuvieraille järjestetään kahvitarjoilu Vanerilassa.
         * Säynätsalopäivien suunnittelukokous on Vanerilassa 3.4.

Kokouksen puolesta:
Erkki Ikonen     Kauno Lehtomäki