Hallituksen kokous 7/2012

Hallituksen kokous
Pöytäkirja n:o 7/2012
 • Aika 29.10.2012 kello 16.oo-18.oo
 • Paikka Vanerila, Säynätsalo
 • Läsnä
  • Erkki Ikonen pj
  • Juha Parkkonen vpj
  • Eeva Hänninen
  • Ilpo Suominen
  • Ritva Saarinen
  • Kauno Lehtomäki siht
Asiat
1 Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus

Todettiin; hyväksyttiin edelliskokouksen pöytäkirja.

2 Vanerilan vuokrasopimus

Todettiin, että 1.8.2007 tehtyä sopimusta UPM-kiinteisöjen kanssa voitaisiin tarkistaa erinäisin käyttöperusteluin; Erkki ottaa yhteyttä omistajatahoon

3 Kulttuurimatka seuratyössä toimijoille

Matka toteutettu 23.8. retkenä Saarijärvelle; katsottiin tehty video matkasta.

4 Talviuinti

Yleisenä palveluna kustannettu uintimahdollisuus Juurikan rannassa ei voi jatkua omistajatahon vedotessa mahdollisiin tapaturmariskeihin.

5 Tilannekatsausta muutoin
 • Säynätsalon päiväkeskuksen asiakkaille on Vanerilan esittely 1.11.
 • Yhteistyö Eero Solosen kanssa kotiseutuaiheisen opinnäytetyön osalta ei ole johtanut toivottuun tulokseen.
 • Verotuspäätös v.2011; ei maksuja tai palautuksia.
 • Keski-Suomen maakunallinen museo- kotiseutupäivä on 28.11. Toivakassa; osallistumismatkakulut korvataan.
 • Seuratyössä toimijain pikkujoulukokoontuminen nyyttikestiperiaatteella on Vanerilassa 30.11.

Kokouksen puolesta:

Erkki Ikonen     Kauno Lehtomäki