Toimintakertomus 2005

Säynätsalo- seura r.y.
TOIMINTAKERTOMUS v.2005

Yleistä

Seuran perustava kokous pidettiin 27.4.2004 Säynätsalon kunnantalolla ja läsnä oli 25 henkilöä. Nimetyistä toimihenkilöistä muodostunut hallitus on sen jälkeen mm. 27.5. jättänyt perustamisilmoituksen Jyväskylän maistraattiin ja Patentti- ja rekisterihallitus on 31.8.2004 päättänyt merkitä yhdistyksen yhdistysrekisteriin sekä hyväksynyt seuran säännöt. Rekisterinumero on 190015.
Sääntömääräinen vuosikokous pidettiin 26.4. ja läsnä oli 14 seuran jäsentä. Yleinen keskustelutilaisuus järjestettiin seuratoiminnan esittelynä 7.6;.läsnä 13 osallistujaa.
Hallitus

Pj. Mauri Toikkanen, vpj. Matti Rautjoki, jäs. Janne Vilkuna, Kaarlo Kaltiala, Marjukka Perälä, Sari Rannila ja siht. Kauno Lehtomäki. Hallitus on kokoontunut vuoden aikana 10 kertaa. Perustamisvuoden aikaisia kokouksia hallituksella oli viisi. Työryhmät on nimetty arkistotietouden keruuta varten sekä nettikotisivuston laadintaan ja päivitykseen.
Jäsenistö

Jäsenmaksuja on kannettu 1.1.2005 lukien. Jäseniä oli vuoden päättyessä 57, joista kolme ns. yhdistysjäseniä.
Seuraan liittymisestä kannetaan kertamaksuna 5 € ja vuosittainen jäsenmaksu on 10 €. Lisäksi voi olla kannattajajäseniä.
Toiminta

Hyväksytyn toimintasuunnitelman mukaan on mm. luotu yhteyksiä Jyväskylän kaupunkiin ja käynnistetty tulevaa toimintaa osallistumalla tiedotustilaisuuksiin koskien mm. Säynätsalopäiviä, Säynätsalon koulun 90 vuotisjuhlia. Koulujuhliin 17.9. liittyvästi tehtiin seuran nimissä DVD- tallenteet 10+17+68 min. yleiseen käyttöön. Tiedottamisen osalta on yhteistyötahona mm. Säynätsalon Sanomat ja seuralle on avattu netti-kotisivusto ”www.saynatsaloseura.fi” ja tällä sivustolla kirjattiin olleen kävijöitä 200…250 kuukausittain. Viestintävirasto on 11.4. hyväksynyt seuran verkkotunnuksen kolmen vuoden ajaksi ja palvelusopimus on Jyväskylän yliopiston atk-keskuksen kanssa. Järjestöjen joulumyyjäisiin 3.12. Lehtisaaren koululla osallistuttiin ja otettiin käytäntö, että 25.3.1941 paljastettu sankarivainajien muistotaulu vanhan paloaseman seinällä huomioidaan itsenäisyyspäivän kynttilätapahtumana Kansalaisopiston kanssa on selvitetty perinnekirjoittajien kurssin aikaansaamista.
Talous

Kertomusvuosi oli seuran ensimmäinen tilivuosi ja tuloksena ylijäämä 1656.06 € tilierittelyllä, mistä on erillinen kirjanpitoon perustuva tuloste. Jyväskylän kaupunki on Säynätsalon kaupunginosalautakunnan päätöksiin perustuvasti avustanut seuraa arkistotietouden keruun osalta 900 €. Kassavarat ovat seuran pankkitilillä KSOp 520020-214746

Säynätsalo 31.1.2006

Hallitus