Toimintakertomus 2006

Säynätsalo- seura r.y.
 
Yleistä

Seuran 2.sääntömääräinen vuosikokous pidettiin 8.3. ja läsnä oli 22 henkilöä. Lisäksi on pidetty yksi yleinen tiedotustilaisuus 11.5. Seura on merkitty yhdistysrekisteriin 1.8.2004 numerolla 190015.
Toimintavuoden aikana on otettu käyttöön seuratunnus, joka pohjautuu Säynätsalon kunnan vaakuna-aiheeseen vuodelta 1957; ykköskappale luovutettiin kaupungin aluehallinnolle. Toiminnasta on tiedotettu kotisivustolla www.saynatsaloseura.fi ja sivusto sisältää jo myös varsin runsaasti tietoutta Säynätsalosta kotiseutuna.

Hallitus

Pj. Mauri Toikkanen, vpj. Erkki Ikonen, jäs. Janne Vilkuna, Sari-Minna Puskala, Marjukka Perälä, Sari Rannila ja siht. Kauno Lehtomäki.
Hallitus on kokoontunut vuoden aikana 8 kertaa.

Jäsenistö

Jäsenmaksuja on kannettu 1.1.2005 lukien; seuraan liittyminen kertamaksuna 5 € ja vuosittainen jäsenmaksu 10 €. Jäseniä oli vuoden päättyessä 58, joista kolme ns.yhdistysjäseniä. Lisäksi on yksi kannattajajäsen.

Toiminta

Vuoden alkaessa selvitettiin yhteistyömahdollisuuksia paikkakunnan kolmen asukasyhdistyksen kanssa ilman mainittavia tuloksia. Säynätsalonsaaren kehitysnäkymistä kaupunki järjesti ideointipäivät 6- 7.6. ja seuran hallitus on ollut vaikuttamassa asiassa annettuun selontekoon. Samoin on oltu vaikuttamassa vuosittain pidettävien säynätsalopäivien ohjelmasisältöön. Talviuintia harrastaneiden aloitteesta on järjestelyvastuu tästä otettu seuran toimintaan ja yhteistyötahona Jyväskylän seudun avantouimarit. Toteutus tapahtuu omana tulosyksikkönä Juurikkasaaressa seuran jäsenistölle.
UPM:n ja seuran edustajat ovat neuvotelleet toimitilajärjestelyistä. UPM-Kiinteistöt Oyj:lle jätettiin 14.12. esitys tehtaiden vanhan paloasemarakennuksen noin 192 m2 hallintaoikeuden saamisesta seurakäyttöä varten sekä palvelemaan myös teollisuuden esittelytarpeita. Järjestöjen joulumyyjäisiin Lehtisaaren koululla osallistuttiin. Hallituksen jäseniä oli mukana maakunnallisilla museo- kotiseutupäivillä Pihtiputaalla 29.11. – tässä oleellisinta vuoden ajalta – toiminta hakee vielä muotojaan.

Talous

Kertomusvuoden taloudellinen tulos osoittaa ylijäämä 389.13 € tilierittelyllä, mistä on erillinen kirjanpitoon perustuva tuloste.
Kassavarat ovat seuran pankkitilillä KSOp 520020-214746

Säynätsalo 24.1.2007

Hallitus