Toimintakertomus 2007

Säynätsalo- seura r.y.
 
Yleistä

Seuran 3.sääntömääräinen vuosikokous pidettiin 14.3. ja läsnä oli 10 henkilöä. Lisäksi on pidetty yksi yleinen tiedotustilaisuus 23.4. ja silloin osanottajia 25. Seura on merkitty yhdistysrekisteriin 1.8.2004 numerolla 190015 ja Ly-tunnus 2152197-2 Säynätsalon kunnan vaakuna-aiheeseen vuodelta 1957 pohjautuvaa seuratunnusta on luovutettu vuoden aikana kappaleet Jyväskylän kaupunkiseurakunnalle ja Säynätsalon Martoille. Toiminnasta on tiedotettu yleisenä monistetiedotteena tammikuulla sekä kotisivustolla www.saynatsaloseura.fi . Sivusto sisältää jo myös varsin runsaasti tietoutta Säynätsalosta kotiseutuna.

Hallitus

Pj. Mauri Toikkanen, vpj. Erkki Ikonen, jäs. Janne Vilkuna, Ritva Saarinen, Marjukka Perälä, Sari Rannila ja siht. Kauno Lehtomäki.
Hallitus on kokoontunut vuoden aikana 11 kertaa.

Jäsenistö

Jäsenmaksuja on kannettu 1.1.2005 lukien; seuraan liittyminen kertamaksuna 5 € ja vuosittainen jäsenmaksu 10 €. Jäseniä oli vuoden päättyessä 79, joista kaksi ns.yhdistysjäseniä. Lisäksi on kannattajajäseniä.

Toiminta

UPM:n ja seuran edustajat ovat neuvotelleet toimitilajärjestelyistä. UPM-Kiinteistöt Oyj:lle jätettiin 14.12.2006 esitys tehtaiden vanhan paloasemarakennuksen noin 192 m2 hallintaoikeuden saamisesta seurakäyttöä varten sekä palvelemaan myös teollisuuden esittelytarpeita. Vuokrasopimus allekirjoitettiin 1.8.2007 ja sisältää rakennuksen kunnostus- ja käyttösuunnitelman Kaupungin rakennusvalvonnan lupapäätös käyttötarkoituksen muutokselle saatiin 21.12. Pinta- siistintää on tehty talkootyönä syksyn ajan ja joulukuulla rakennus sai nimen VANERILA. Hankerahoitusta on haettu peruskorjauksiin ja laitehankintoihin. Seura on osallistunut Säynätsalopäivien järjestelyihin. Seudun asuttamisesta tuli kuluneeksi 110 vuotta ja sen kunniaksi oli ohjelmassa mm. historiallinen kulkue, joka videoitiin seuran toimesta. Jäsenetuna on tarjottu mahdollisuutta talviuintiin Juurikan saunarannassa ja tällä harrastuksella on oma kannattajajoukkonsa; ulkoiset puitteet ovat nyt verrattomat. Järjestöjen joulumyyjäisiin Lehtisaaren koululla osallistuttiin. Kotiseututietoutta on kerätty vanhojen valokuvien muodossa ja hankkimalla videotallenteita. Seuran käytössä on asialliset arkistotilat Säynätsalon kunnantalolla.

Talous

Kertomusvuoden taloudellinen tulos osoittaa alijäämä 516,29 € tilierittelyllä, mistä on erillinen kirjanpitoon perustuva tuloste.
Kassavarat ovat seuran pankkitilillä KSOp 529020-214746
Säynätsalo 25.1.2008

Hallitus