Vuosikokous 2012

Sääntömääräinen vuosikokous
Pöytäkirja
  • Aika 24.3.2012 kello 14.oo- 15.3o
  • Paikka Vanerila, Säynätsalo
  • Läsnä Seuran jäsenistöä, 13 osallistujaa liite
1 Kokouksen avaus

Hallituksen puheenjohtaja Erkki Ikonen avasi kokouksen, toivotti osallistujat tervetulleiksi ja selosti lyhyesti seuran toimintaperiaatteita.

2 Kokouksen järjestäytyminen

Valittiin läsnäolijoista Erkki Ikonen tämän kokouksen puheenjohtajaksi, sihteeriksi Kauno Lehtomäki ja kokouspöytäkirjan tarkastajiksi Marja-Liisa Åman ja Oiva Rouhiainen; toimivat tarvittaessa myös ääntenlaskijoina.

3 Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus

Todettiin; sääntömääräinen vuosikokous ja läsnä 13 henkilöä.

4 Kokousasiain esityslista

Todettiin ja hyväksyttiin.

5 Tilinpäätös, vuosikertomus ja toiminnantarkastajien lausunto

Esiteltiin seuran hallituksen 19.1.2012 päivätty toimintakertomus ja toiminnantarkastajien 31.1.2012 antama lausunto tilivuodelta 2011 ollen taloudellinen tulos alijäämää 28.90 € liite 1.
Todettiin ja hyväksyttiin.

6 Päätetään tilinpäätöksen vahvistamisesta

Puheenjohtaja esitti päätösehdotuksena toiminnantarkastajien lausuntoon perustuen, että tilinpäätös vahvistetaan vastuuvapauksin.
Hyväksyttiin.

7 Vahvistetaan toimintasuunnitelma, tulo- ja menoarvio sekä liittymis- ja jäsenmaksu

Esiteltiin hallituksen valmistelema v.2012 toimintasuunnitelma sekä hallituksen esitys seuran tulo- ja menoarvioksi ; liite 2.
Hyväksyttiin ja että liittymismaksu on edelleen 5 € ja jäsenmaksu 10 €.

8 Valitaan hallituksen puheenjohtaja ja kuusi jäsentä

Valittiin yksimielisesti hallituksen puheenjohtajaksi Erkki Ikonen ja jäseniksi Juha Parkkonen, Ritva Saarinen, Eeva Hänninen, Ilpo Suominen, Anneli Autio ja Kauno Lehtomäki.

9 Valitaan kaksi toiminnantarkastajaa ja heille varahenkilöt

Valittiin:
– toiminnantarkastajiksi Anja Vehkala ja Eila Onkinen.
– varalla Erkki Niemi ja Jouko Rikkola.

10 Kokouksen päättäminen

Puheenjohtaja kiittelivät asiallisesta kokousasiain käsittelystä ja päätteeksi oli kahvittelu, videokoosteiden katselua sekä yleisellä tasolla keskustelua seuran toiminnasta.

Kokouksen puolesta:

Erkki Ikonen     Kauno Lehtomäki

Olemme tänään tarkastaneet pöytäkirjan ja käsityksemme mukaan se on kokouksen kulun mukainen; Säynätsalo 26.3.2012

Marja-Liisa Åman     Oiva Rouhiainen