Vuosikokous 2013

Sääntömääräinen vuosikokous
Pöytäkirja
  • Aika   16.3.2013 kello 14.oo- 15.3o
  • Paikka Vanerila, Säynätsalo
  • Läsnä   Seuran jäsenistöä, 16 osallistujaa liite
1 Kokouksen avaus

Hallituksen puheenjohtaja Erkki Ikonen avasi kokouksen, toivotti osallistujat tervetulleiksi ja  selosti lyhyesti seuran toimintaperiaatteita.

2 Kokouksen järjestäytyminen

Valittiin läsnäolijoista Erkki Ikonen tämän kokouksen puheenjohtajaksi, sihteeriksi Kauno Lehtomäki ja kokouspöytäkirjan tarkastajiksi Marja-Liisa Åman ja Oiva Rouhiainen;  toimivat tarvittaessa myös ääntenlaskijoina.

3 Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus

Todettiin; sääntömääräinen vuosikokous ja läsnä 16 henkilöä.

4 Kokousasiain esityslista

Todettiin ja hyväksyttiin.

5 Tilinpäätös, vuosikertomus ja toiminnantarkastajien lausunto

Esiteltiin seuran hallituksen 14.1.2013 päivätty toimintakertomus ja tarkastajien 18.2.2013 antama lausunto tilivuodelta 2012 ollen taloudellinen tulos 45.62 € ylijäämää liite 1. Todettiin ja hyväksyttiin.

6   Päätetään tilinpäätöksen vahvistamisesta

Puheenjohtaja esitti päätösehdotuksena tarkastajien lausuntoon perustuen, että tilinpäätös vahvistetaan vastuuvapauksin. Hyväksyttiin.

7   Vahvistetaan toimintasuunnitelma, tulo- ja menoarvio sekä liittymis- ja jäsenmaksu

Esiteltiin hallituksen valmistelema v.2013 toimintasuunnitelma sekä hallituksen esitys seuran tulo- ja menoarvioksi ; liite 2. Hyväksyttiin ja että liittymismaksu on edelleen 5 € ja jäsenmaksu 10 €.

8   Valitaan hallituksen puheenjohtaja ja kuusi jäsentä

Valittiin  yksimielisesti hallituksen puheenjohtajaksi Erkki Ikonen ja jäseniksi Juha Parkkonen, Ritva Saarinen, Eeva Hänninen, Ilpo Suominen, Anneli Autio ja Kauno Lehtomäki.

9   Valitaan kaksi toiminnantarkastajaa ja heille varahenkilöt

Valittiin: – toiminnantarkastajiksi Anja Vehkala ja Eila Onkinen. – varalla Erkki Niemi ja Jouko Rikkola.

10   Kokouksen päättäminen

Puheenjohtaja kiittelivät asiallisesta kokousasiain käsittelystä ja päätteeksi oli kahvittelu, videokoosteiden katselua sekä yleisellä tasolla keskustelua seuran toiminnasta.

Kokouksen puolesta:
Erkki Ikonen     Kauno Lehtomäki

Olemme tänään tarkastaneet pöytäkirjan ja käsityksemme mukaan se on kokouksen kulun mukainen; Säynätsalo  18.3.2013
Marja-Liisa Åman     Oiva Rouhiainen